Skip to the main content.

Produktpakker

SIVIS Enterprise Security er den ultimative løsning til hurtig og effektiv IAM. Udforsk vores udgaver og find den løsning, der opfylder din organisations behov. 

Få mere at vide 

Karriere hos SIVIS

Din karriere starter her! Ansøg hos SIVIS og bliv en del af et fantastisk team.

Ledige stillinger

2 min read

Succeshistorie: hanseWasser Bremen GmbH

Succeshistorie: hanseWasser Bremen GmbH

Målet med projektet var at etablere en vedligeholdelsesvenlig og dokumenterbar autorisations- og brugeradministration samt at implementere sikkerhed inden for compliance-området.

"I dag kan jeg med god samvittighed sige, at alle godkendelseskonflikter er blevet afdækket og nu kan løses målrettet."

Tanja Meiners
Projektledelse & Applikationssupport, hanseWasser Bremen GmbH

 

MÅL 

SAP-autorisationskonceptet skulle ombygges på baggrund af de funktionelle specifikationer for Role Reference Manager samtidig med, at retningslinjerne for overholdelse af lovgivningen blev overholdt. I den forbindelse skulle der oprettes enkeltroller (på funktions-/procesniveau) og sammensatte roller (på jobniveau).

I SAP-standarden er det ikke muligt at kontrollere SoD-overtrædelser automatisk. Manuelt er det en svært håndterbar opgave, og det kan desuden ikke kontrolleres pålideligt. Derfor var hanseWasser på udkig efter en pålidelig partner, der kunne oprette disse opgaver som automations og opdage overtrædelser af compliance allerede i ansøgningsprocessen, før en autorisation blev tildelt.

Desuden burde alle ændringer og justeringer blive dokumenteret på en revisionssikker måde fra begyndelsen - og også i fremtiden.

 

uDfordringer 

Redigeringen af autorisationer blev i vid udstrækning foretaget "on demand" (opret venligst bruger X som bruger Y). Selv om anmodningerne blev styret via applikationsadministratorerne for de enkelte moduler, fandt der ikke nogen synkronisering af de allerede eksisterende autorisationer sted. Det betød, at de eksisterende autorisationer udgjorde en høj risiko for misbrug og skulle langsommeligt og manuelt udtrækkes fra Excel-lister, så cheferne kunne kontrollere dem. Dataene var heller ikke meningsfulde nok til at kontrollere autorisationerne på en revisionssikker måde.

Sammenfatningen af de enkelte roller til sammensatte roller i SAP-standarden blev udviklet, men ikke implementeret efterfølgende, fordi det viste sig, at de tildelte sammensatte roller ikke er opført i brugerstamregistret, men at SAP i stedet opdeler de sammensatte roller i enkeltroller igen, som derefter vises. Indførelsen af sammensatte roller i SAP-standarden resulterede således ikke i et bedre overblik.

Beslutningen blev hurtigt truffet til fordel for SIVIS. Både funktionaliteten og det avancerede design af softwaren var afgørende for hanseWassers valg af værktøjet. Softwaredesignet var afgørende for hanseWasser, da de valgte værktøjet.

 

Projektinhold

Vigtige kriterier for beslutningen var primært spørgsmålet om compliance (revision af SAP-autorisationer på rolle- og brugerniveau) og dokumentationsmuligheder.

Ved indførelsen af SIVIS Enterprise Security-softwaren var det ikke nødvendigt at inddrage de specialiserede afdelinger. Til dette formål var de foruddefinerede rolle- og jobskabeloner med en sammenligning af sporingsdata fra systemet helt tilstrækkelige til at konstruere rollerne. Afdelingerne blev kun inddraget, når det drejede sig om at fjerne eksisterende sårbarhed.

Der blev oprettet enkeltroller og sammensatte roller. Hver bruger blev derefter tildelt en sammensat rolle for sit job. I tilfælde af aktiviteter på tværs af afdelinger blev alle nødvendige sammensatte roller tildelt. Desuden var det vigtigt at sikre en problemfri go-live, så brugerne kunne fortsætte med at arbejde uforstyrret, når de nye roller blev taget i brug, og så autoriseringskonceptet efterfølgende nemt kunne udvides til at omfatte manglende autorisationer.

 

Resultater

Straks efter implementeringen  af det nye autorisationskoncept viste det sig, at den videre vedligeholdelse af autorisationer var meget enklere og mere gennemskueligt end først forventet. Med støtte fra SIVIS-projektteamet, der består af rådgivning og udvikling, kunne alle krav behandles og implementeres rettidigt. Samarbejdet fungerede meget godt, og alle nødvendige krav, der opstod i løbet af projektet, kunne gennemføres med en god løsning.

På trods af de vanskelige pandemiske forhold gjorde en kombination af fjernsessioner og besøg på stedet det muligt at introducere og gøre sig fortrolig med SIVIS-softwaren.

 

Efter IMPLEMENTERINGEN

Sikre SAP-autorisationer kan ikke kontrolleres uden brug af et automatiseret værktøj. Konverteringen af SAP-roller, der har udviklet sig igennem tiden, med sikkerhedshuller til et rent autorisationskoncept er helt klart forbundet med en stor indsats fra autorisationsadministrationen. Behandlingen af audit-resultater bør heller ikke undervurderes.

Ved at anvende SIVIS-løsningen kunne dette gøres uden problemer og uden en større indsats. Desuden reducerede det kompleksiteten af den årlige audit, der skal udføres. Således, er der opnået en høj grad af sikkerhed for, at SoD-overtrædelser enten er blevet elimineret eller er kendt, afbødet og dokumenteret.

 


 

Branche 

  • Abwasserentsorgung/Services

aNTAL ANSATTE

  • 400

GrUNDLAGT I ÅR

  • 1999

bRUGERInfo

  • Antal brugere, der administreres med SIVIS: 180
  • Antal destinationssystemer, der forvaltes med SIVIS: 3

Kunde

  • Indsamler spildevand i Bremen-området
  • Behandling af spildevand i de to rensningsanlæg, de driver

Projektdata

  • Antal konsulentdage indtil Go-Live: 34
  • Antal projektledelsesdage indtil Go-Live: 4
  • Anvendte SIVIS-moduler: Compliance Manager, Compliance Reference Manager, Role Manager, Role Reference Manager, Identity Manager, Extension Manager

Her kan du finde rapporten om hanseWasser Bremen GmbH som en PDF-fil.

 

Læs succeshistorien

 

Denne jul går vores fælles julegave til Unicef!

Denne jul går vores fælles julegave til Unicef!

Nu, hvor højtiden nærmer sig, er vi glade for at kunne fortsætte vores tradition med at donere. I år donerer vi sammen med Pointsharp. I stedet for...

Ganzen Artikel lesen
Skærp forretningens agilitet med Identity and Access Management

Skærp forretningens agilitet med Identity and Access Management

Under Mergers & Acquisitions er organisationens agilitetsniveau afgørende for, hvorvidt M&A-processen bliver en succes. Vi optegner tre centrale...

Ganzen Artikel lesen
De 3 udfordringer, der påvirker din organisations compliance, sikkerhed og produktivitet

De 3 udfordringer, der påvirker din organisations compliance, sikkerhed og produktivitet

Der er specifikt tre udfordringer, der kan påvirke en organisations evne til at opretholde compliance, sikkerhed og produktivitet: Ophøret af...

Ganzen Artikel lesen