Skip to the main content.

Produktpakker

SIVIS Enterprise Security er den ultimative løsning til hurtig og effektiv IAM. Udforsk vores udgaver og find den løsning, der opfylder din organisations behov. 

Få mere at vide 

Karriere hos SIVIS

Din karriere starter her! Ansøg hos SIVIS og bliv en del af et fantastisk team.

Ledige stillinger

3 min read

Tæt samarbejde mellem HR og IT lægger fundamentet for HusCompagniets fremtid

Tæt samarbejde mellem HR og IT lægger fundamentet for HusCompagniets fremtid

En virksomhed i eksplosiv vækst kræver en bruger- og adgangsstyringsplatform til at vedligeholde forretningens effektivitet, sikre compliance og holde medarbejderne glade. Den opgave tacklede HusCompagniets IT-og HR-afdeling i tæt samarbejde – med hjælp fra SIVIS Enterprise Security.

Traditionelt set har bruger- og adgangsstyring som disciplin altid hørt til IT-afdelingens ansvarsområder. Et centralt værktøj til at administrere tilknyttede IT-brugere og deres færden på tværs af IT-miljøet. Et værktøj, der også har en vigtig sikkerheds- og compliancefunktion.

”En løsning til bruger- og adgangsstyring er afgørende for nemt at kunne administrere medarbejderne og deres adgang til organisationens ressourcer og data på en sikker måde, der samtidig lever op til gældende compliancekrav,” siger Nicholas Hansen, der er Head of Group IT hos HusCompagniet.

Det er virkelig vigtigt for os, da vi opbevarer værdifulde og følsomme kundedata, som vi skal beskytte mod uretmæssig adgang,” siger han.

Det var også en af de udløsende årsager til, at HusCompagniet valgte at implementere SIVIS Enterprise Security. Men for HusCompagniet er SIVIS Enterprise Security mere end en IT-løsning.

”Det er nemt at antage, at anvendelsen af IT-systemer altid hører til hos medarbejderne i IT-afdelingen. Det er ikke nødvendigvis den rigtige måde at gøre det på. Hvis et nyt system ikke kan bruges til at løfte forretningen – og i mange tilfælde bruges af forretningen – så har det ingen værdi,” siger Nicholas Hansen

”Vores brug af SIVIS Enterprise Security er blevet en succes – netop, fordi implementeringen er blevet kørt i et tæt samarbejde mellem HR og IT,” tilføjer han.

 

Eksplosiv vækst i forretningen

HusCompagniet er nordens største husbyggerfirma med afdelinger fordelt over hele Danmark. HR-chef Anna Schøning har haft en lang karriere i firmaet, men blev for nogle år siden sat i spidsen for at bygge HusCompagniets HR-afdeling op fra bunden. Det var nødvendigt – og det har betalt sig. 

De seneste år er HusCompagniet nemlig vokset eksplosivt. For bare et par år siden talte firmaet 200 medarbejdere. I dag har de 380 på lønningslisten, og der kommer løbende nye til. Mellem fem og 15 nyansættelser onboardes hver eneste måned på tværs af virksomhedens lokationer.

Oveni det har HusCompagniet åbnet en B2B-satsning. Et blandt flere initiativer, der betyder, at HusCompagniet inden for en nær fremtid kan tælle 1.000 medarbejdere.

Den eksplosive vækst kræver de rette systemer til at understøtte udvidelsen af forretningen, og derfor er SIVIS Enterprise Security blevet integreret i HR-afdelingens arbejde.

 

Den digitale onboarding er i HR’s hænder

HR blev direkte involveret i den tidlige opstartsfase, da HusCompagniet påbegyndte implementeringen af SIVIS Enterprise Security. Det skete på HR og Anna Schønings eget initiativ.

”Min helt store opgave, da jeg startede HR-afdelingen op, var at systematisere og strømline onboardingprocesserne. Da rygtet om SIVIS Enterprise Security spredte sig internt i organisationen, kunne jeg virkelig se fidusen i det,” siger Anna Schøning.

Før SIVIS Enterprise Security blev en del af HR’s arbejdsprocesser, foregik oprettelsen og administrationen af medarbejderne i et Excel-ark. Den praktiske oprettelse og tildelingen af adgange til systemer og applikationer blev foretaget af HusCompagniets eksterne samarbejdspartner. Det skabte en række udfordringer og problemer, at medarbejderoprettelsen og administrationen af adgange ikke i højere grad var automatiseret.

”Vi faldt let i fælden med at bede om at få oprettet nye medarbejdere med en kopi af deres kollegaers adgange. Uden at tænke over, hvor mange forskellige, unødvendige adgange, der måske var blevet samlet sammen igennem årene. Derudover var der bare enormt mange manuelle arbejdsgange, der sænkede effektiviteten. Både her i HR og i resten af organisationen. De arbejdsgange automatiserer SIVIS Enterprise Security, og det har virkelig givet et effektivitetsboost,” siger Anna Schøning.

Med SIVIS Enterprise Security har HR selv oprettelsen af medarbejderne og adgangstildelingen i hænderne. Den digitale onboarding ligger altså i HR på lige fod med andre onboardingprocesser.

”Nu slipper vi endelig for at vente op til fem dage på, at en oprettelse gennemføres. Det betyder, at vi kan komme videre med vores andre onboardingopgaver med det samme og ikke mindst, at vi kan sørge for, at medarbejderne har adgang til systemerne fra deres første arbejdsdag. Det sikrer hele virksomhedens produktivitet og giver tilfredse medarbejdere,” siger Anna Schøning.

 

Et succesfuldt parløb mellem HR og IT

Forløbet omkring implementeringen af SIVIS Enterprise Security er et eksempel på et succes- og udbytterigt parløb mellem HR- og IT-afdelingen. To afdelinger, der ellers repræsenterer to vidt forskellige perspektiver i de fleste organisationer. Én afdeling med fokus på menneskelige ressourcer, og den anden med et fokus på drift og systemressourcer. 

Perspektiverne mødtes i SIVIS Enterprise Security, og de to afdelinger kunne arbejde 
sammen om at etablere ordentlige processer til gavn for hele virksomheden.

”Jeg tror, at SIVIS Enterprise Security er blevet en succes her hos os, fordi HR blev involveret så tidligt, og fordi IT og HR virkelig har komplementeret hinanden i processen,” siger Anna Schøning.

”IT kunne sagtens klare alt det tekniske, men de praktiske processer i forbindelse med on- og offboarding ville ikke have været forretningsmæssigt brugbare uden den ekspertviden om organisationen, som vi sidder med i HR. Her bidrog vi bl.a. med indgående viden om organisationsdiagram, stillingsbetegnelser og roller, hvilket er det bærende skelet i SIVIS Enterprise Security,” siger hun.

 

Det giver mening at placere brugerstyringen i HR

SIVIS Enterprise Security har bidraget til at effektivisere interne processer og sparet HusCompagniet for vigtige ressourcer, der gik til spilde med for mange manuelle arbejdsgange. At give HR medansvar for SIVIS Enterprise Security har i høj grad også gavnet IT-afdelingen.

”Generelt er det virkelig dyrt at have IT-medarbejdere til at sidde og oprette nye medarbejdere og tildele dem adgange til systemer, data og interne ressourcer. SIVIS Enterprise Security er let at bruge, og det betyder, at opgaverne også kan varetages af en studentermedhjælper i HR. Det optimerer vores ressourceforbrug, men giver samtidig rigtig god mening, fordi bruger- og adgangsstyringen allerede er så tæt knyttet til onboarding af nye medarbejdere og HR’s kerneopgaver,” siger Nicholas Hansen.
 

Zeichenfläche 13

 

Om HusCompagniet

HusCompagniet er Danmarks og Nordens største husbyggerfirma. Den 1. september 2010 blev de to store typehusfirmaer, interbyg og FM-Søkjær, slået sammen under HusCompagniet. Firmaet har bygget mere end 17.000 huse og har afdelinger på tværs af Danmark samt i Sverige og Tyskland.

Automatisering, kontrol og sikkerhed er digitaliseringens byggesten

Automatisering, kontrol og sikkerhed er digitaliseringens byggesten

C.C. Jensen bruger automatisering af processer, centraliseret kontrol og skærpede sikkerhedsforanstaltninger til at understøtte den løbende...

Ganzen Artikel lesen
SIVIS er nu SAP-certificeret

SIVIS er nu SAP-certificeret

Den nye SIVIS-version er officielt SAP-certificeret.

Ganzen Artikel lesen
Succeshistorie: hanseWasser Bremen GmbH

Succeshistorie: hanseWasser Bremen GmbH

Målet med projektet var at etablere en vedligeholdelsesvenlig og dokumenterbar autorisations- og brugeradministration samt at implementere sikkerhed...

Ganzen Artikel lesen